Til Unge Voksne skaber vi rum for samtale om tro og eksistens. Desuden giver vi plads til diskussioner om tidens etiske og politiske spørgsmål. Endelig lægger vi vægt på at pleje gruppens sociale fællesskab gennem en lang række aktiviteter.

Hvis Unge Voksne lyder som noget for dig, så er du meget velkommen til at møde op til et arrangement. Du kan også kontakte den enkelte gruppe på forhånd.

Unge voksne i Gellerup

Unge voksne i Gellerup er et fællesskab, som fungerer ved fælles hjælp. Derfor hjælper vi hinanden med fx kaffe hver tirsdag og med opvasken bagefter.

Er du ansvarlig for en aften, skal du stå for andagt eller kaffe, og bliver du forhindret i at komme, kan du prøve at bytte med en anden, og ellers må du prøve at kontakte en fra programudvalget. 

Programmet for Unge Voksne ligger som begivenheder i vores facebookgruppe. Hvis du er ny kan du anmode om at komme med i gruppen, og lige så snart vi har godkendt, vil programmet være synligt. (Se nedestående link). 

Der er fællesspisning cirka hver tredje tirsdag. Her mødes vi allerede kl. 18:00.

Udover dette program sker der ofte en masse spontane ting, såsom shelterture, koncerter og hyggeaftener. Informationer om disse arrangementer bliver ligeledes lagt ud på vores facebookgruppe. 

Mødetid og sted

Vi holder til i stueetagen i Gellerup kirke, Gudrunsvej 88, hver tirsdag aften kl. 19:00, hvis ikke andet er meddelt.

Kontaktperson for Unge Voksne i Gellerup

Pernille Dyrvig Mikkelsen

28 30 71 55

pernille@kfum-kfuk.dk